Het bestuur van de kyudo Renmei Nederland

Het bestuur van de Kyudo Renmei Nederland (KRN) wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen. Op de ALV van 27 november 2016 is Erik van Zanten gekozen als Voorzitter en Jo Pieters als gewoon lid.
Volgens de Statuten van de KRN is het bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle activiteiten die Kyudo in Nederland bevorderen.

  Functie Naam E-mail adres
Voorzitter Erik van Zanten erik.van.zanten@kpnmail.nl
Secretaris Lammert Kamphof lammert.kamphof@gmail.com
Erik van Zanten Penningmeester Maroeska van Veen maroeskavanveen@hotmail.com
Lid Jo Pieters jo.pm.pieters@gmail.com